Havas İlmi

Havas ilmi nedir nasıl yapılır, havas ilmi büyü vefk tılsım muska cinler alemi hadimler hüddamlar. Başarı şirinlik rızk kısmet açma ip düğüm dil aşk bağlama muhabbet celp getirme aşık etme dualar esmalar ayetler.

Havas İlmi nedir. Havass kelime olarak, özellikler, özel olanlar, seçkin insanlar, yüksek tabakadan olanlar manasına gelir. İlimde, maneviyatta, zenginlikte, makam ve mevkide önde gelen zatlar gibi manasına da gelir. Havas kelimesinden ilim olarak ele bahsedecek olursak, özellikle ayetler tılsımlar vefkler muskalar ve bunların hassalarını ele alır. İlk bakışta bunlardan bahseder dememin sebebi, avam tabakasının gözüne ilk görünen şekli budur. Bir çok ilim dalı gibi havas ilmi yine sonu olmayan bir derya demem gerekir.

havas ilmi

Havas ilmi nedir nasıl yapılır büyü dua vefk tılsım muska aşk bağlama.

Mesela bakır demir mıknatıs gibi materyallerin hassaları yine konular arasındadır. Sadece o değil, aynı zamanda astrolojik olan gezegenler, burçlar, unsurlar bunların hesaplamaları ve etkileri üzerinde de yoğun bir şekilde durulmuştur. Çeşitli eşyalara yahut canlılar üzerine tesir eden dış etkiler, ve yine çeşitli eşyaların manevi olarak faydaları da incelenmektedir. Ayrıca kısaca ruhaniler dediğimiz cin peri cazı hadim hüddam gibi çeşitli varlıklar veya melekler alemini de kapsamına alan sonu bulunmayan bir ilim dalıdır. Aslında bunların sırlarına vakıf olmaktır. Nasıl maddenin sırlarına her geçen gün vakıf oldukça hassaları o kadar bilenebiliyorsa, bu ilimde de durum aynıdır. Maddenin en temel yapılarından olan atom sırrını keşfedene kadar atomdan kimse faydalanamamıştır. İşte havas ilmi sizin gözle normal olarak göremediğiniz atomları molekülleri nötronları protonları inceler. Bu yüzden bu göremeyecek kadar basireti kapalı olanlar bu ilmi reddetmişlerdir. Bir dönem kan dolaşımını bile ret eden, hatta bu yüzden çok kişinin idam edildiği bir dünya burası. Allah c.c. Kuran-ı Kerim de, her bir esmasında her bir yarattığındaki sırları anlamaktan acizler. Hiç kimse her şeyi bilemez. Fakat olanı kabullenmeleri gerekirdi. Sadece zahire bakmak sapkınlığa götürür. Tıpkı tasavvufa dalmayan alimlerin şaşkınlığı gibi. Mana alemini veya batını alemi anlatmak burada üç beş satırla olacak bir şey değildir.  Havas ilmi kısaca anlattığım konular ve onlardan çok daha fazla konuyu ele alan bir ilim dalıdır. Aklınıza gelebilecek veya gelemeyecek her şey içinki bu sevap almak dahil işlenen konulardandır.

 

Bazı halifelerin ve sahabelerinde gerek vefk olarak gerekse tılsım olarak ta olsun havas ilmi bildikleri uyguladıkları bilinmektedir. (Topkapı Sarayında bir kısmı hala sergilenmektedir)

Abdulkadiri Geylani hz. Ebu Hasan Eş-Şazeli hz. Muhiddin-i Arabî hz. İmam-ı Gazzali hz. İmam El-Buni ve adını sayamayacağımız nice İslam âlimlerinin de havas ilmine dair malumatları vardır.

İslami ilimlerden biridir bu ilim. Havas ilmi öz demek çok daha doğrudur. Çünkü gerek esmaların gerek ayetlerin özüne inmektir. Havas ilmine malik olmanın en iyi yolu takva sahibi olarak ulaşmaya çalışmaktır. Niyetler amellere göre değerlendirilir. Bazen bu tür ilimlerde amellerdeki hareketlenme kişinin mertebesine göre değişebilir. Her kişinin yapacağı amelle aynı sonuçlar olmaz. Gizli kalması gereken bir ilimdi. Çünkü, sefihler bu ilmi kendi nefsani hevesleri uğruna kullanmaya çalışarak gerek kendilerine gerekse başkalarına büyük zararlar vermişlerdir. Bu yüzden bir şeyler öğrenmişseniz, öğretirken kime öğrettiğinize dikkat ediniz. Takvasız bu ilimden nasiplenmek zordur. Bakmayınız siz ortalıkta ilmi ledün ilmi havas diye dolaşanlara.

Havas ilmi kendi içinde de çeşitli kısımlara ayrılır. Bu ilimleri çok çeşitli olarak gruplara yada çeşitlere ayırabiliriz. Vefkler tılsımlar muskalar yıldızlar burçlar tefa’üller cinler hadimler hüddamlar aşk bağlama celp rızk kısmet başarı istihare şifa tesir helak gibi pek çok dallara veya konulara ayırabiliriz. Gözünüzle göremeyeceğiniz bir sistem olduğu için yapacağınız küçük hatalar büyük sorunlar çıkarabilir. Eğer bu ilmi öğrenmeye gönüllü iseniz meşakkatli bir yoldur. Sabır sebat takva önemlidir.